Siddis Cola lages og tappes i Stavanger. Siddis Cola er et håndverksprodukt. Siddis Cola er et resultat etter langtids prøving og
smaking av forskjellige blandinger. Smak og farge kan variere noe fra batch til batch.